چلو جوجه سرخ کرده

چلو جوجه سرخ شده مخصوص

48,000 تومان