2020 02 17 16.42.21 - چلو شیشلیک مخصوص رضایی

چلو شیشلیک مخصوص رضایی

185,000 تومان

۴۸۰ گرم راسته گوسفندی