چلو گوشت

چلو گوشت مخصوص

155,000 تومان

چلو گوشت مخصوص رستوران رضایی

برنج مورد استفاده در غذا چلو گوشت از برنج ایرانی کشت دوم از مرغوبترین مزارع شهرهای آمل و
فریدونکنار استان مازندران تامین می‌گردد همراه با کره محلی مخصوص رستوران رضایی با طعم سنتی
و زعفران مورد استفاده در زردی و ته دیگ زعفرانی همراه چلو از نوع سرگل میباشد.

 

گوشت مورد استفاده در چلوگوشت

گوشت مورد استفاده در چلو گوشت از قسمت گردن گوسفند بره نرینه که لذیذترین قسمت گوشت
گوسفند می‌باشد، تولید میگردد و یا از گوشت قسمت سردست گوسفند می‌باشد که بعد از گوشت
گردن خوشپخترین و لذیذترین گوشت گوسفندی می‌باشد که این گوشت از مراکز معتبر و مورد تایید
دامپزشک تهیه میگردد.

پخت در این غذا بصورت روزانه بصورت سرخ شده است که همراه با سس پیاز و سیر،که در پخت
گوشت استفاده شده است، سرو میگردد.